Zij-aanzicht

Boven-aanzicht

3de spant

Interieur

Spiegel - Transom

Spant posities - Deck framing

Het Bouwbed