Hier de werkvoorbereiding van het bouwbed bij de werlkvoorbereider vandaan.

en hier de werkvoorbereiding van de romp